Kokybė

  • Kokybės standartas ISO 9001:2015

  • Aplinkosaugos standartas ISO 14001:2015

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas ISO 45001:2018

  • Statybos projektų valdymo standartas

  • Asmens duomenų apsaugos politika