Kokybė

  • Kokybės standartas ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

  • Aplinkosaugos standartas ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008

  • Statybos projektų valdymo standartas

  • Asmens duomenų apsaugos politika